Beretning fra den 14. marts 2019

Beretning for Thorsbro Vandværks Museumsforening 2018

 

Museet har været flittigt besøgt i 2018. Der var op mod 1.200 besøgende, hvoraf hovedparten af dem stammer fra Vandværkets Dag og Veterantræf, hvor besøgstallet lå omkring 200 per arrangement. Det er en lille stigning i besøgsantallet sammenlignet med sidste år.

 

Rundvisninger og åbent hus

Der har været åbent hus på 8 udvalgte tirsdage fra april til august. I år var tidspunktet for åbent hus flyttet en halv time frem til kl 19.

 

Vandværkets Dag

Trods det at Torslunde festivalen har været afholdt i den sidste weekend i maj var den i år flyttet 1 uge frem. Derfor var vi ikke begunstiget med at kunne tage den gode stemning fra Torslunde festivalen med os til Vandværkets Dag i år, da vi holdt fast i sidste søndag i maj.

Det var en rigtig god dag med godt vejr, musik, diverse foredrag og mekanik i form af bl.a. droneflyvning og kørsel med modellastbiler. Selvfølgelig blev de gamle motorer også startet flere gange. Jeg ville gerne takke de involverede for indsatsen.

Regnskabet for dagen gik o nul. Hvilket vil sige at udgifterne svarede til kommunens tilskud på 10.000 kr.

Det anslås, at der på dagen havde været godt 200 besøgende.

 

Udflugt

Turen gik til Marbjerg og Brøndby vandværk med efterfølgende spisning på Café Sesa på Ishøj havn torsdag den 7. juni. 65 var med bussen på denne skønne tur. Sædvanen tro kørte bussen en mindre omvej med flere alternative afstikkere med Stig Nielsen som guide og entertainer.

De besøgte vandværker kunne give en forsmag på hvad der i vente her på Thorsbro når det nye vandværk bliver bygget. Vi kom helt tæt på og så hvordan det er muligt at lave blødt vand til borgerne.

 

Veterantræf

Det årlige veterantræf var søndag den 2. september. Vejret var også denne dag godt. Der var god omsætning af grillpølser og øl. Det anslås at der var ca. 200 besøgende.

I år blev der annonceret via facebook for at nå ud til flere interesserede. En kommunikationsform som vi også fremadrettet vil benytte os af.

Salg af drikkelse, kage og pølser gjorde at vi havde et lille overskud på dagen.

 

Fond

Antallet af medlemmer i Jørgen Viggo Nicolaisens Mindefond var det meste af året reduceret, i det det museumskyndige medlem fra Kroppedal uden varsel forlod Kroppedal. Sidst på året kom det på plads, at det nye museumskyndige medlem blev Ishøjs kulturchef John Romlund.

 

Nyt vandværk

Planerne om at bygge et nyt vandværk er nået et skridt videre. I perioden fra oktober til december er der blevet lagt rør ned langs Allevej og over til den nuværende pumpebygning. Der er også blevet etableret ny indkørsel fra Køgevejen med ny port. Den port der har været benyttet de sidste par år bliver flyttet ned til Allevej 25, således at besøgende til museet fremover kan køre den vej.

Selve opførelsen af det nye vandværk begynder tidligst i 2020.

 

På baggrund af de høringssvar der var kommet tidligere på året samt HOFORs ønske om at ændre byggefeltet er vandværket nu rykket i omegnen af 20 meter væk fra Allevej. Størrelsen er ændret fra 3.200 m2 til 3.600 m2.

 

Bestyrelsen har hele tiden ønsket at være høringspart og har været i kontakt med både kommunen og HOFOR. Trods de gode intentioner fra kommunens side har det kun været muligt at få lidt at vide, hvis vi selv henvendte os. Den lovede information i form af mødereferater er udeblevet. Alligevel har vi den opfattelse at der er blevet lyttet til os. Vi skal dog fortsat være aktive og give vores mening til kende for bl.a. at sikre et fornuftigt antal parkeringspladser omkring museet efter opførelsen af det nye vandværk.

 

En af de positive ting ved opførelsen af et nyt vandværk er at filterbygningen vil blive revet ned, og dermed kommer maskinbygningen også til at tage sig meget bedre ud fra Allevej.

 

Flere detaljer om størrelse og placering kan læses i lokalplanen på kommunens hjemmeside.

 

Vintersamling og bygningens tilstand

Der har jævnligt været aktiviteter vinteren igennem på værket med hhv. vedligeholdelsesopgaver og besøgende.

Den tørre varme sommer gjorde, at vi igen oplevede, at maskinbygningens tag blev utæt. Derfor har motorerne været overdækket i vintermånederne. Vi forsøger at få de ansvarlige for bygningen i tale og udtrykker vores bekymring over bygningens tilstand.

 

Sponsorater

Museumsforeningen har fået tilført 25.000 kr. fra kommunen til bevarelse af originale tegninger, genopfriskning af nye tegninger og indkøb af nye fotostater. Tanken er, at skabe en bedre oplevelse for kommende besøgende ved, at få historien om værket til at træde tydeligere frem.

 

 

Det er dejligt at se, at der er mange, der bidrager til at holde værket kørende. Det er også jeres fortjeneste, at museumsforeningen får succes.

 

Afslutningsvis takker jeg af efter 2 år som afløser på formandsposten.

 

 

På vegne af bestyrelsen

Jesper W. Hansen