Foreningens formål

Foreningens formål er at støtte etablering og drift af et museum, der viser Thorsbro Vandværks historie. Det er ligeledes formålet at støtte arbejdet med at bevare Vandværkets maskinhus for eftertiden.