På dagen, hvor der blev lukket ned for vinteren, d. 8/11 2023, fik bestyrelsen en uventet mulighed for en helt speciel oplevelse. Peter Kleis, Hofor, viste nemlig rundt i det nu tømte rentvandsbassin under jorden ved det lille hanekammerhus. Bassinet, eller cisternen, er nu taget ud af drift. Det var en spændende tur ned under jorden og ind i bassinet, som nu står tomt, koldt og rungende frem. Hvad bassinet fremover kan bruges til, vil tiden vise.