Da der d. 8. november 2023 skulle lukkes ned for vinteren, var en af opgaverne at få bjerget den gamle Siemens vandmåler indendørs i museet. Vandmåleren har målt det vand, som blev pumpet ind i vandværket fra de nordlige boringer ved Taastrup Valby. Der skulle meget snilde til og mange kræfter måtte lægges i arbejdet med at få måleren ind, men hvor der er vilje, er der vej, så nu står måleren i sikkerhed inde på det gamle vandværk og skal fremover indgå i udstillingen om vandværkets historie. Der er nu lukket helt af for vandets gennemstrømning i det gamle vandværk, og bestyrelsen kunne bese anlægget, hvor der blev pumpet vand fra de vestlige kildepladser. Vandet herfra er så rent, at rensning ikke er nødvendig.