Persondataforordning

 

Torslunde, den 4. marts 2019

 

 

 

Persondataforordning

 

Thorsbro Vandværks Museumsforening er omfattet af bestemmelserne i EU´s persondataforordning og ny Dansk Databeskyttelseslov, gældende fra den 25. maj 2018.

 

I henhold til forordningen er Museumsforeningen forpligtet til at orientere foreningens medlemmer om, hvilke personoplysninger der opbevares og til hvilket formål.

 

I Museumsforeningen findes en medlemsfortegnelse. Formand, kasserer og sekretær har adgang til fortegnelsen, som er elektronisk og beskyttet med en personlig kode. Medlemsfortegnelsen opbevares i foreningen i 3 år.

 

Medlemsfortegnelsen indeholder udelukkende almindelige personoplysninger. Navn, adresse, fødselsdato, telefon og e-mail, og ikke ”personfølsomme oplysninger som f.eks. CPR nr., helbredsoplysninger o. lign.

 

Personoplysningerne anvendes ved:

 

  • Foreningens medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning.
  • Information om aktiviteter, herunder planlægning, gennemførelse og opfølgning.
  • Ansøgning om tilskud, jfr. Folkeoplysningsloven, som giver ret til medlemstilskud.

 

Spørgsmål til ovenstående rettes til formanden, som er dataansvarlig.