Generalforsamling

Generalforsamling i Thorsbro Vandværks Museumsforening.

Der afholdes generalforsamling i Thorsbro Vandværks Museumsforening torsdag den 10. juni 2021 kl. 19,30.

Ifølge foreningens vedtægter skal der afholdes generalforsamling senest i marts måned. Derfor anmoder vi om forståelse og accept af de 3 måneders forsinkelse, som annonceret her. Der er tale om force majeure grundet Corona situationen.

Dagsorden og sted for generalforsamlingen vil senere blive oplyst.

Generalforsamling
Tid : 10 jun 19:30 - 21:30
Kort utilgængelig