Indkaldelse Generalforsamling

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Thorsbro Vandværks Museumsforening torsdag den 14. marts 2019, kl. 19.30.

Vi har lånt vandforsyningens mødelokale, som vi plejer, det bliver den sidste
generalforsamling på denne adresse, bygningen skal nedrives for at give plads til det
nye vandværk.
Adressen er Allévej 27, 2635 Ishøj.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent og stemmetællere.
2. Foreningens beretning.
3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
4. Forslag til budget og fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret
kontingent 100 kr.
5. Indkomne forslag (forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før
generalforsamlingen).
6.a Valg af Formand for en 2-årig periode:
Jesper W Hansen ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår Niels Meldgaard.
6.b Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode:
Ib Hansen og Finn Bodholdt er på valg, sidstnævnte er villig til genvalg, Ib
Hansen ønsker ikke genvalg. Til nyt bestyrelsesmedlem foreslår bestyrelsen
Niels Poulsen.
7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen for et år:
(Jens Haislund og Pia Sloth Madsen). Er villig til genvalg.
8. Valg af revisor og revisorsuppleant for et år:
(Stig Nielsen og Majbritt Cordt). Er villig til genvalg.
9. Eventuelt (Fondens formand, Stig Nielsen orienterer om JVN Mindefond).
Foreningens vedtægter, bestyrelsen, adresser og tlf. mail. mv. fremgår af foreningens
hjemmeside. www.thorsbrovand.dk
Vi ses på Værket
Jesper Winther Hansen

Du kan se indkaldelsen i printer-venlig version HER.

Tid : 14 mar 19:30 - 21:30
Kort utilgængelig