Indkaldelse til generalforsamling 2015

 

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

 

 

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i

Thorsbro Vandværks Museumsforening

 

Torsdag den 19. marts 2015, kl. 19.30

 

Vi har lånt vandforsyningens mødelokale, som vi plejer.

Adressen er Allévej 27, 2635 Ishøj.

 

 

 Dagsorden:

 

  1. Valg af dirigent og stemmetællere.
  2. Foreningens beretning.
  3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
  4. Forslag til budget og fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent 100 kr.
  5. Indkomne forslag (forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen).

6.a Valg af formand for en 2årig periode:

Niels Meldgaard er villig til genvalg.

6.b Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for en 2årig periode:

Ib Hansen og Finn Bodholdt er på valg, Ib og Finn er villige til genvalg.

  1. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. (Birte Lindgren og Pia Sloth Madsen).
  2. Valg af revisor og revisorsuppleant (Stig Nielsen og Majbritt Cordt).
  3. Eventuelt (formanden orienterer om Jørgen Viggo Nicolaisens Mindefond).

 

Foreningens vedtægter, bestyrelsen, adresser og tlf. mail. mv. fremgår af foreningens hjemmeside. www.thorsbrovand.dk

 

Torslunde februar 2015

Niels Meldgaard