Forfatterarkiv: Birte

Beretning den 31. marts 2016

Thorsbro Vandværks Museumsforening
Formandens beretning 2015
Ved generalforsamlingen den 31. marts 2016

 

BESTYRELSEN
Ved generalforsamlingen den 19. marts 2015 deltog 21 af museumsforeningens gode med­lemmer.
På valg var formand og to bestyrelsesmedlem­mer
Formand Niels Meldgaard, Finn Olsen og Ib Hansen modtog genvalg.

Som suppleanter valgtes Pia Sloth Madsen og Niels Poulsen. Ved genvalg af Stig og Majbritt til henholdsvis revisor og revisorsup­pleant var valget fuldendt.

Efterfølgende konstituerede be­sty­relsen sig den 23. april. Det var meget udramatisk, Niels Poulsen overtog Birtes plads som suppleant, og så var den hjemme. Bestyrelses­listen er fremlagt.

I året, der er gået, har vi holdt 6 regulære bestyrel­sesmøder.

Det 7. møde blev afholdt som et formøde til generalforsamlingen.

Det 8. bestyrelsesmøde var planlagt til den 28. maj. Det blev flyttet meget akut til afholdelse i Ishøj Idræts- og Fritidscenter.

Allerede der, hvor Stig på dagen flytter mødet, burde jeg have anet uråd, men der var ingen klokker, der ringede. Så pludselig var jeg kommet til årets Pokalfest, hvor jeg modtog Ishøj Kommunes foreningslederpris 2015.

Det tog altså lidt tid at fordøje den, men tak alligevel.

Bestyrelsesarbejdet er jo det man populært kalder for Frivilligt ulønnet arbejde, og arbejde er det. Derfor skal der også være en form for ”belønning”. Nu behøver man jo ikke at gøre alting op i penge, men oplevelser:

-Vi bestræber os på, at alle har en god oplevelse.

-Her skal være plads til alle.

-Vi hygger os, og det har vi heldigvis råd til i kraft af mindefonden.

-Vi har en julefrokost, hvor den bedre halvdel   også deltager.

-Vi har været udenbys og besøgt Danfoss Universe.

På den seneste tur var vi på Bornholm med overnatning, alt sammen for at lade os inspirere og samtidig dyrke det sociale, fællesskabet.

I året vi afslutter her 2015, var vi på en cykeltur langs Lille Vejle Å, ud til kildepladserne på Solhøj. Det var en rigtig skovtur, og det har været på tale at arrangere noget tilsvarende for hele foreningen. Vi får se, godt vejr skal der til, og så kommer resten nok af sig selv.

FORENINGEN
Foreningen samarbejder med:

Mindefonden, som i 2015 har doneret kr. 127.340,00. Mere herom senere.

Ishøj Kommune, hvorfra vi i 2015 har modtaget med­lems­tilskud for 10. gang med kr. 10.975,00

Turistkontoret, som modtager og videresender henvendelser fra grupper, der ønsker rundvis­ninger, samt opdaterer diverse turistportaler m.v.

HOFOR ved Finn Bodholdt, der altid er imøde­kommende og hjælpsom, både i forhold til vedligehold af bygningen, og som nu i aften, hvor vi låner HOFORS mødelokale.

Lokalhistorisk Forening, som velvilligt tilbyder spalteplads i deres medlemsblad.

Ishøj Kommune og Kroppedal

Kroppedal vare­tager kommunens lokal-historie og kulturarv, herunder udvikling af Thorsbro Vandværk som museum.

AKTIVITETER PÅ VÆRKET
Rengøring på Værket
Forårsrengøringen, ca. 30 timer, blev ordnet af Kommunens rengø­ringsfirma. Den løbende rengøring har vi selv udført sommeren igennem.

Bygningsvedligeholdelse

HOFOR har ikke afsat midler til dette arbejde, men småting kan der tales om.

Vandindtrængen i kælderen er blevet ordnet. Det var en utæt kloak, der leverede vand ind i kælderen via en gammel fjernvarmekanal.

Tagrender er blevet renset, og i flere omgange har der været folk på taget for at lede efter utætheder lige som sidste år.

Rundvisninger og besøg
I 2015 har vi haft 8 åbent-hus-arrangementer på tirsdage kl. 18-20 samt 2 søndage, henholdsvis GRØN ISHØJ den 21. juni og vores afsluttende veterandag den 6. september med 125 besøgende.

Foruden de faste åbent-hus-arrange­menter havde vi besøg ca. 25 gange i løbet af året.

Grupper med meget forskellig baggrund kontakter os for aftale om en rundvisning. Her på kalenderen noterer vi, hvem og hvor mange.

Travlheden toppede i maj og juni, og jeg kan som eksempel nævne, at der i pinsen var tyske TIIF fodboldvenner på besøg, og vi har også haft bornholmske vandværker på besøg.

Den 23. juni havde vi fået lagt et åbent-hus-arrangement, det var jo en fejl, men ingen grund til panik, 34 var vi til grill på Værket med efterfølgende Sct. Hans bål hos vores gode naboer Conni og Søren.

T3 har arbejdet meget, og T1 har været under reparation, så vi har været tvunget til at undvære den gode stemning af to motorer, der kører samtidig

Totalt i 2015 et besøgstal på ca. 920. Det er meget tilfreds­stillende og fint i forhold til fore­ningens kapacitet.

Kroppedal har haft søn­dagsåbent 4 gange i perioden 31. maj til 30. august.

Friske folk på Værket
Ved sæson-opstart havde vi en aktiv søndag den 12. april, hvor vi fortsatte arbejdet med at ind­rette Museet, støve af, pudse, polere, fjerne ukrudt og male bænke.

12 friske medlemmer mødte op til fælles morgenmad med rundstykker og blødkogte æg.

Meget hyggeligt og så selvfølgelig med det gode formål, at museet kom til at se lidt mere indbydende ud.

Vintersamling
kl. 10.00 første lørdag i måneden fra nov. til marts. Det handler om at smøre, tørne, observerer, og være til stede. Kald det opsyn, planlægning og i øvrigt meget hyggeligt.

Vintervedligehold fortsætter i 16-17. 

Teknikgruppen
Gode solide folk har arbejdet videre med dieselmotorerne T3, som har kørt siden 26. september 2008 og T1, som kom i gang den 7. oktober 2010, på 25 års dagen, dagen hvor Vandforsyningen stoppede Værkets dieseldrift.

T1 er for tiden en udfordring, regulatoren driller og en ventil hænger. Ellers er alt ved det gamle. Der skiftes reservedele, renoveres og sættes i stand, og så mangler der jo altid lige det sidste.

Ny startluft
En ny moderne kompressor fik vi forærende, og vi lod anlægget ombygge. Ny beholder til 25 atm. trykprøvning, og meget mere. Det kostede en formue, men med et ekstraordinært tilskud fra JVN Mindefond fik vi styr på økonomien.

Det betyder, at vi nu har sikkerhed for:

-Motorstart når det passer os

-Støjsvagt anlæg

-At der er ro på i forhold til arbejdstilsynet

-At sikkerheden er i orden

-At anlægget er godkendt

-At anlægget kan godkendes fremadrettet

Grøn Ishøj
Søndag den 21. juni var der Grøn Ishøj og åbent hus på Vandværket med rundvisning og fortælling om Værkets historie. På dagen kunne man igen høre lyden af B&W motorer T3 fra 1932.

Traditionen tro var vores lokale gospelkor Ice Glory med til at løfte stemningen med deres glade og underholdende gospelsang.

To unge klarinettister Victor Bang Malmkjær og Monika Mogensen (17 og 21 år) fra Ishøj Kulturskole supplerede med små duetter af Mozart.

Veterantræf
Sæson 2015 sluttede med Veterantræf, søndag den 6. september, 125 besøgende på en meget fin dag, fotos efterfølgende.

PROJEKTER:

Hjemmesiden
Hjemmesiden er kommet godt i gang. Det er ikke bare lige, men heldigvis er opgaven i gode hænder hos Birte, Stig og Niels Poulsen, der bliver arbejdet, og det går fremad.

Presse
Vi bruger lokalaviserne i forbindelse med sæsonstart, GRØN ISHØJ og Veterandag.

Roskilde dagblad henvendte sig i september, de ville gerne bringe historien, rigtig flot artikel.

Arkiv
Protokollerne, som vi gerne vil sikre, opbevares stadig i kælderen. Der er indkøbt en affugter og vi holder øje, og ser efter hvordan det udvikler sig.

Udflugt
56 glade medlemmer var på bustur med afgang kl.16.00 fra Thorsbro torsdag den 4. juni.

Stig Nielsen var vores guide på turen, hvor han underholdende og spændende fortalte om udviklingen i området. Vi passerede på turen fra Ishøj over Snoldelev, Osted, Særløse til Tadre Mølle, hvor der blev malet korn til mel ved hjælp af vandets kraft.

Tadre Mølle er den sidste af i alt 13 vandmøller, der tidligere fandtes i Elverdamsdalen omkring Hvalsø og Tølløse.

Tadre Mølle er en af de få sjællandske vandmøller, der kan ses i funktion på sin oprindelige plads.

Videre gik turen til Gershøj kro for spisning, og så motorvejen hjem

Hjertestarter
Den 29. oktober var vi på kursus for at lære at betjene den nye hjertestarter.

FORMANDEN TAKKER! 

Til sidst vil jeg sige tak til alle, som gav en hånd med.

Tak til be­styrelsen for et engageret og fornøjeligt samar­bejde.

Også en tak til suppleanter og reviso­rer.

Tak til dirigenten.

Og sidst men ikke mindst en tak til min søde hustru, som sætter kommaerne, og alt det andet.

Beretning marts 2015

Enden er nær, og vi i museumsforeningen ser med tilfredshed tilbage på en sommer, hvor alting ”klappede”, som det plejer.

Foreningen er aktiv, og viser rundt på Værket fra april til september, men i den kolde tid kan vi ikke modtage gæster, det er for koldt. Så vender vi bøtten, der er jo altid noget, der skal udføres, og det gør vi så, hvis ikke det bliver for koldt.

Planlægning af den kommende sæson 2016 pågår. Hjemmesiden arbejdes der meget med. Det er ikke nemt, men det går, og det bliver rigtig flot. Se bare under ”fotogalleri”.  www.thorsbrovand.dk

Startluft

2015 vil vi huske som året, hvor vi fik ny startluft. ”Fik” er ikke det rigtige ord, for det kom til at koste rigtig mange penge. Derfor sender vi endnu engang en venlig tanke til Jørgen Viggo Nicolaisen, hvis mindefond vi nyder godt af.

En ny moderne kompressor fik vi forærende. Det var næsten for godt til at være sandt.

Der blev indhentet tilbud på arbejdet med at ombygge anlægget, og samtidig besluttede vi, at der skulle en trykprøvning af de to gamle beholdere til.

Det er dyrt at trykprøve sådanne anlæg, der trykkes med vand, men vi syntes at det var pengene værd, og vi var jo godt var klar over at vi var sådan lidt på kanten med reglerne, så vores entreprenør blev anmodet om at sørge for det nødvendige.

Det gik helt galt.

Begge beholdere blev ødelagt, det er ikke til at se, og ingen kom noget til.

Nu har vi investeret i en ny beholder, det var mange penge, men vi får sikkerhed for startluft på et helt nyt anlæg i mange år frem, det betyder:

-Driftsikkerhed – Støjsvagt anlæg – Motorstart når det passer os – At den gamle kompressor er bevaret i museet – At der er ro på i forhold til arbejdstilsynet – At vi kan få godkendt anlægget hvert andet år.

 

Veterandag søndag den 6. september, årets sidste åbent-hus.

Det så trist ud, den søndag morgen – let vind og stille regn var det. Ikke så godt for veterankøretøjer.

Men tak, må vi sige til vores veteranvenner. Den første kom kl. 12.00 en time inden vores åbning kl. 13.00. Vejret rettede sig, og det blev en fin dag med 125 gæster og mange smukke køretøjer, biler, cykler og motorcykler.

Veterantræf er blevet en tradition på Thorsbro. Det er 1. søndag i september.

Vi ses på Værket

Niels Meldgaard

Veterantræf på Thorsbro Vandværk

Sommerens sidste “åbent hus” på Thorsbro, søndag den 7. september 2014, kl. 13.

Museumsforeningen lukker ned for en rigtig fin sæson 2014 med en invitation til veteranfolket

og alle med lyst til teknik, mekanik og gamle velholdte maskiner.

Thorsbro er det perfekte samlingssted for veterankøretøjer af enhver art, cykler, motorcykler, biler og knallerter.

Foreningen håber, at rigtig mange vil benytte lejligheden til at lufte veteranen, køre en tur og fremvise det kæreste eje eller komme tilfældigt forbi, nyde naturen ved lille Vejle å, se på de fantastiske veterankøretøjer og få en oplevelse på denne sidste sommerdag i året.

Mød op for at se og høre de gamle B&W motorer fra 1932 køre og opleve lidt af stemningen og motorstøjen fra dengang, Værket var i drift.

 

Sommeren igennem starter museumsforeningen en eller flere motorer som en del af de faste rundvisninger, der hvert år beriger 800-1000 gæster med historier om Værket og den funktion, Værket havde og stadig har.

 

Rigtig godt vejr er for længst bestilt til arrangementet søndag den 7. september 2014, kl. 13-16.

Thorsbro Vandværk har adressen Allévej 29, 2635 Ishøj.

 

Har du ikke mulighed for at dukke op den 7. september, se da efter sæson 2015, som starter i maj måned. Følg med på museumsforeningens hjemmeside, som opdateres løbende og indeholder mange flotte fotos fra livet på Værket. Se mere på www.thorsbrovand.dk

Veterantræf på Thorsbro Vandværk

Sommerens sidste “åbent hus” på Thorsbro, søndag den 7. september 2014, kl. 13.

Museumsforeningen lukker ned for en rigtig fin sæson 2014 med en invitation til veteranfolket

og alle med lyst til teknik, mekanik og gamle velholdte maskiner.

Thorsbro er det perfekte samlingssted for veterankøretøjer af enhver art, cykler, motorcykler, biler og knallerter.

Foreningen håber, at rigtig mange vil benytte lejligheden til at lufte veteranen, køre en tur og fremvise det kæreste eje eller komme tilfældigt forbi, nyde naturen ved lille Vejle å, se på de fantastiske veterankøretøjer og få en oplevelse på denne sidste sommerdag i året.

Mød op for at se og høre de gamle B&W motorer fra 1932 køre og opleve lidt af stemningen og motorstøjen fra dengang, Værket var i drift.

 

Sommeren igennem starter museumsforeningen en eller flere motorer som en del af de faste rundvisninger, der hvert år beriger 800-1000 gæster med historier om Værket og den funktion, Værket havde og stadig har.

 

Rigtig godt vejr er for længst bestilt til arrangementet søndag den 7. september 2014, kl. 13-16.

Thorsbro Vandværk har adressen Allévej 29, 2635 Ishøj.

 

Har du ikke mulighed for at dukke op den 7. september, se da efter sæson 2015, som starter i maj måned. Følg med på museumsforeningens hjemmeside, som opdateres løbende og indeholder mange flotte fotos fra livet på Værket. Se mere på www.thorsbrovand.dk

Museumsforeningen