Indkaldelse til generalforsamling 2020

Torslunde den 9. februar 2020

 

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

 

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i

Thorsbro Vandværks Museumsforening

 

Torsdag den 12. marts 2020, kl. 19.30

 

Bemærk! Generalforsamlingen afholdes i kantinen på

Thorshøjgård, Pedersborgvej 20, 2635 Ishøj

 

Dagsorden:

 

  1. Valg af dirigent og stemmetællere.
  2. Foreningens beretning.
  3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
  4. Forslag til budget og fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent 100 kr.
  5. Indkomne forslag (forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen).

6.a              Valg af kasserer for en 2-årig periode:

Kasserer Berit Olsen er på valg. Er villig til genvalg.

6.b             Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode.

På valg er Finn Olsen, Jakob Hjort og Jan Olsen. Alle er villig til genvalg.

  1. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen for et år:

Jens Haislund og Pia Sloth Madsen. Er villig til genvalg.

  1. Valg af revisor og revisorsuppleant for et år:

Stig Nielsen og Majbritt Cordt. Er villig til genvalg.

  1. Eventuelt (Fondens formand, Stig Nielsen orienterer om JVN Mindefond).

 

Foreningens vedtægter, bestyrelsen, adresser og tlf., mail. mv. fremgår af foreningens hjemmeside. www.thorsbrovand.dk

 

Niels Meldgaard