Beretning den 14. marts 2018

Beretning for Thorsbro Vandværks Museumsforening 2017

 

Museet har været flittigt besøgt i 2017. Vi rundede 1.000 besøgende, hvoraf halvdelen af dem stammer fra de store arrangementer Vandværkets Dag og Veterantræf.

 

Rundvisninger og åbent hus

Der har været åbent hus på 8 udvalgte tirsdage fra april til august, men der har været besøgende stort set hele året rundt. Kun i februar og juli har der ikke været registreret besøgende.

 

Vandværkets Dag

Vandværkets Dag blev holdt i forlængelse af Torslundefestivalen den 21. maj. Det var en rigtig god dag begunstiget af godt vejr og mange interessante aktiviteter og indslag. Vi kunne ikke have forventet os en bedre dag. Jeg ville gerne takke de involverede for den store indsats, der kan få en sådan dag til at lykkes.

Flere af aktiviteterne fra sidste år vil blive gentaget til Vandværkets Dag i år. Bl.a. vil droneflyvning bliver gentaget til næste år, og så håber vi, at dronerne kan flyve i år.

Det gode vejr gjorde at omsætningen af øl, vand og kage var på ca. 4.500 kr.

Det anslås, at der på dagen havde været 300 besøgende.

 

Udflugt

Turen gik til Dragør Fort torsdag den 1. juni. Det var en vellykket oplevelse. 59 var med i bussen både frem og tilbage fra museet til Dragør. Navnligt på vejen derud kørte vi en alternativ vej med Stig Nielsen som guide og entertainer.

Udover dejlig mad bød Dragør fort også på mekanik i form af 4 takt Holeby motor, der blev startet til fleres begejstring.

 

Veterantræf

Det årlige veterantræf var søndag den 3. september. Vejret var godt også denne dag, og det anslås at der var ca. 200 besøgende.

 

Valg

I forbindelse med kommunalvalget var der vælgermøde den 13. november i en kold maskinbygning. Fremmødet var overraskende stort set i lyset af at indbydelsen kom kort forinden.

 

Nyt vandværk

For 1 år siden hørte vi om planerne om at bygge et nyt vandværk på HOFORs grund. Bestyrelsen ønskede at være høringspart og har været i kontakt med både kommunen og HOFOR i den sidste halvdel af året. I september havde vi et møde med Ishøj kommune, hvor borgmester Ole Bjørstorp og planchef Anja Carlslund deltog.

Der blev lyttet til vores argumenter om størrelsen og placeringen af det nye vandværk, og flere af vores ønsker bliver forsøgt efterlevet. Vi havde et ønske om at:

– bygningen skulle graves ned

– bygningen skulle deles op i flere bygninger

– bygningen skulle matche og ikke skæmme de fredede bygninger

– tilkørselsforholdene til det nye vandværk samt til museumsforeningen fremadrettet skulle være sikker og på den bedst mulige måde

– sikre parkeringspladser omkring museet efter opførelsen af det nye vandværk

– forhøre os om at opførelsen af et nyt vandværk kunne ske ”tæt” på de fredede bygninger

I dag ved vi, at planerne er at opføre et vandværk på knap 3.200 m2 i det nørdøstlige hjørne på den nuværende grund. Vandværket bliver gravet ned således, at det maksimalt bliver 8,5 meter højt. Dog er der en mindre del af bygninger, der bliver 14 meter høj.

Flere detaljer om størrelse og placering kan læses i lokalplanen på kommunens hjemmeside.

 

Vintersamling og bygningens tilstand

Der har vinteren igennem jævnligt været holdt øje med værket, og diverse vedligeholdelsesopgaver er foretaget.

Paradoksalt nok har det våde efterår og vinter være medvirkende til, at maskinbygningens tag har holdt tæt i et omfang, så det ikke har været nødvendigt at overdække motorerne. Hvis vi går et tørt efterår i møde er situationen formegentlig en helt anden. Det betyder også, at vedligehold af bygningen stadig må prioriteres fremadrettet.

Der har vinteren igennem jævnligt været holdt øje med værket, og diverse vedligeholdelsesopgaver er foretaget.

 

Nyanskaffelser

Der er blevet indkøbt 4 nye borde bænke sæt til erstatning for de gamle, der forhåbentlig vil blive brugt flittigt i fremtiden.

Der er tilført museet 2 flotte håndværksmæssigt udførte bænke til indendørs brug, der nu kan nydes i maskinhallen.

 

Der skal lyde en stor tak til alle der bidrager til at holde værket kørende. Med jeres hjælp gør det det muligt at holde museumsforeningen kørende.

 

På vegne af bestyrelsen

Jesper W. Hansen

 

download den her