Industrihistorie: B&W 1932

I naturskønne omgivelser nær Thorslunde, her hvor Lille Vejle Å stikker under Tåstrup-Køge Landevej, lod Københavns Vandforsyning Thorsbro Vandværk opføre i 1908. Vandværket er stadig i drift, og der leveres dagligt meget store mængder rent drikkevand til Storkøbenhavn.

Det er en helt speciel oplevelse at besøge Vandværket med de tre fredede bygninger. Udover maskinhuset, der i dag er åbent for publikum, kan man gå rundt i området og se den cirkelrunde samle­brøndsbygning, hanekammerbygningen samt boliger for de ansatte alle i nationalromantiks stil fra 1908, ligesom maskinhuset.

På Vandværkets område findes foruden de fredede bygninger også en filterbygning fra 1922 samt to nye bygninger fra 1985. Disse huser den daglige drift med personalerum og el-drevne pumper, som i dag har erstattet de gamle dieselmotorer.

Da Vandforsyningen i 1985 nedlagde dieseldriften, blev der stille i det gamle maskinhus. Bygningen stod til nedrivning, og motorerne var på vej ud til skrot. Sådan blev det heldigvis ikke. Borgmester Per Madsen Ishøj Kommune fik etableret en museumsforening og i år 2000 blev bygningerne fra 1908 fredet.

Den 26. september 2008 kunne Museumsforeningen fejre Værkets 100 års dag, og samtidig fremvise en renoveret og køreklar dieselmotor. Borgmester Per Madsen trak i håndtaget og startede de 300 hk, som havde sovet i 23 år. 2 år senere i 2010 var endnu en motor klar til at arbejde på Museet. Den 3. motor bliver også startet og fremvist på museet, men det er en anden historie, som skal opleves.

Thorsbro Vandværks Museumsforening driver museet på Thorsbro. Her modtager ca. 1000 glade gæster hvert år historien om vand til København i 110 år. Det er industrihistorie, lokalhistorie og indsigt i moderne vandforsyning.

Læs mere om Thorsbro Vandværk: www.thorsbrovand.dk.