Indkaldelse til generalforsamling 2019

Torslunde den 6. februar 2019

 

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

 

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i

Thorsbro Vandværks Museumsforening

 

Torsdag den 14. marts 2019, kl. 19.30

 

Vi har lånt vandforsyningens mødelokale, som vi plejer, det bliver den sidste generalforsamling på denne adresse, bygningen skal nedrives for at give plads til det nye vandværk.

Adressen er Allévej 27, 2635 Ishøj.

 Dagsorden:

 

  1. Valg af dirigent og stemmetællere.
  2. Foreningens beretning.
  3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
  4. Forslag til budget og fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent 100 kr.
  5. Indkomne forslag (forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen).

6.a   Valg af Formand for en 2-årig periode:

Jesper W Hansen ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår Niels Meldgaard.

6.b   Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode:

Ib Hansen og Finn Bodholdt er på valg, sidstnævnte er villig til genvalg, Ib Hansen ønsker ikke genvalg. Til nyt bestyrelsesmedlem foreslår bestyrelsen

Niels Poulsen.

  1. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen for et år:

(Jens Haislund og Pia Sloth Madsen). Er villig til genvalg.

  1. Valg af revisor og revisorsuppleant for et år:

(Stig Nielsen og Majbritt Cordt). Er villig til genvalg.

  1. Eventuelt (Fondens formand, Stig Nielsen orienterer om JVN Mindefond).

 

Foreningens vedtægter, bestyrelsen, adresser og tlf. mail. mv. fremgår af foreningens hjemmeside. www.thorsbrovand.dk

Vi ses på Værket

Jesper Winther Hansen