Indkaldelse til generalforsamling 2018

Torslunde den 20. februar 2018

 

 

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

 

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i

Thorsbro Vandværks Museumsforening

 

Onsdag den 14. marts 2018, kl. 19.30

 

Vi har lånt vandforsyningens mødelokale, som vi plejer.

Adressen er Allévej 27, 2635 Ishøj.

 

 

 Dagsorden:

 

  1. Valg af dirigent og stemmetællere.
  2. Foreningens beretning.
  3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
  4. Forslag til budget og fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent 100 kr.
  5. Indkomne forslag (forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen).

6.a   Valg af Kasserer for en 2 årig periode:

Berit Olsen er villig til genvalg.

6.b   Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for en 2 årig periode:

Finn Olsen, Jakob Hjorth og Jan Olsen er på valg, alle 3 er villige til genvalg.

  1. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.

(Niels Poulsen, Jens Haislund og Pia Sloth Madsen).

  1. Valg af revisor og revisorsuppleant (Stig Nielsen og Majbritt Cordt).
  2. Eventuelt (Fondens formand orienterer om JVN Mindefond).

 

Foreningens vedtægter, bestyrelsen, adresser og tlf. mail. mv. fremgår af foreningens hjemmeside. www.thorsbrovand.dk

 

Vi ses på Værket

Jesper Winther Hansen