Beretning den 30. marts 2017

BESTYRELSEN

 

Ved generalforsamlingen den 31. marts 2016 deltog 32 af museumsforeningens gode med­lemmer.

På valg var kasserer og tre bestyrelsesmedlem­mer.

 

Kasserer Berit Olsen samt bestyrelsesmedlem Jakob Hjorth, Finn Olsen og Jan Olsen modtog genvalg.

 

Som suppleanter valgtes Pia Sloth Madsen og Niels Poulsen. Ved genvalg af Stig og Majbritt til henholdsvis revisor og revisorsup­pleant var valget fuldendt.

 

Efterfølgende konstituerede be­sty­relsen sig den 13. april. Det var meget udramatisk, alle blev på deres pladser. Bestyrelses­listen er fremlagt.

 

I året, der er gået, har vi holdt 7 regulære bestyrel­sesmøder.

 

Det 8. møde blev afholdt som et formøde til generalforsamlingen.

 

 

FORENINGEN

 

Foreningen samarbejder med:

 

Mindefonden, som i 2016 har doneret kr. 76.934,00. Mere herom senere.

 

Ishøj Kommune, hvorfra vi i 2016 har modtaget med­lems­tilskud for 11. gang med kr. 10.800,00 samt et tilskud til Vandværkets Dag på 10.000,00.

Vi har været til møde med Borgmesteren og formand for udvalget, og der har også været et møde med kulturchefen.

Det er svært at være positiv i den forbindelse, men dialog er da positivt.

 

Turistkontoret, som modtager og videresender henvendelser fra grupper, der ønsker rundvis­ninger, samt opdaterer diverse turistportaler m.v.

 

HOFOR, hvor Finn Bodholdt altid er imøde­kommende og hjælpsom, både i forhold til vedligehold af bygningen, og som nu i aften, hvor vi låner HOFORS mødelokale.

Vi nyder også godt af den områdesikring, der er på vandværket. Vi er med på HOFORS   alarm-system, inkl. vagtkontor om dagen og et vagtfirma om natten.

Der har været et enkelt møde med områdeleder ——————

Det var også meget positivt, jeg tænker, at vi skal lidt mere den vej, men det er travle folk ved HOFOR.

 

Lokalhistorisk Forening, som velvilligt tilbyder spalteplads i deres medlemsblad.

 

Kroppedal

Kroppedal vare­tager kommunens lokalhistorie og kulturarv, herunder udvikling af Thorsbro Vandværk som museum.

 

Diesel House

Kompetente folk fra Dieselhouse kommer, når vi kalder, og bidrager med stor ekspertise i forhold til reparation og vedligehold på vore B&W motorer.

Fra Dieselhouse har vi lånt en model af det gode skib ——-

 

 

AKTIVITETER PÅ VÆRKET

 

Rengøring på Værket

Forårs- og efterårsrengøring, ca. 30 timer, blev ordnet af det kommunale rengø­ringsfirma. Den løbende rengøring har vi selv udført sommeren igennem.

 

 

 

Bygningsvedligeholdelse

HOFOR har ikke afsat midler til dette arbejde, men småting kan der tales om.

Der har været folk på taget for at lede efter utætheder lige som sidste år, for der kommer stadig vand ind.

 

Rundvisninger og besøg

I 2016 har vi haft 8 åbent-hus-arrangementer på tirsdage kl. 18-20 samt 2 søndage, henholdsvis VVD den 29. maj og vores afsluttende veterandag den 4. september.

 

Foruden de faste åbent-hus-arrange­menter havde vi besøg ca. 40 gange i løbet af året.

 

Grupper med meget forskellig baggrund kontakter os for aftale om en rundvisning. Her på kalenderen noterer vi, hvem og hvor mange.

 

Travlheden toppede i maj og juni, og jeg kan som eksempel nævne, at vi har familie- skovture, DSBs værksteder, veteranbilklubber, firmaarrangementer og museer på tur.

 

T3 har arbejdet meget, og T1 har været under reparation, så vi har været tvunget til at undvære den gode stemning af to motorer, der kører samtidig.

 

Totalt i 2016 et besøgstal på ca. 1350. Det er en stigning på 50 % i forhold til tidligere år med et gennemsnit på 900 besøgende.

 

Kroppedal har haft søn­dagsåbent 3 gange i perioden 26. juni til 28. august.

 

Friske folk på Værket

Ved sæson-opstart havde vi en aktiv søndag den 10. april, hvor vi fortsatte arbejdet med at ind­rette Museet, støve af, pudse, polere, fjerne ukrudt og male bænke.

 

15 friske medlemmer mødte op til fælles morgenmad med rundstykker og blødkogte æg.

Meget hyggeligt og så selvfølgelig med det gode formål, at museet kom til at se lidt mere indbydende ud.

 

Vintersamling

  1. 10.00 første lørdag i måneden fra november til marts. Det handler om at smøre, tørne, observerer og være til stede. Kald det opsyn, planlægning og i øvrigt meget hyggeligt.

Vintervedligehold fortsætter i 17-18.

 

Teknikgruppen

Gode solide folk, nu i nye kedeldragter, har arbejdet videre med dieselmotorerne T3, som har kørt siden 26. september 2008 og T1, som kom i gang den 7. oktober 2010.

 

T1 er stadig en udfordring, regulatoren driller og en ventil hænger. Ellers er alt ved det gamle. Der skiftes reservedele, renoveres og sættes i stand, og så mangler der jo altid lige det sidste.

 

VVD.

Vi stoppede med GRØN ISHØJ, et kommunalt projekt som Museumsforeningen har deltaget i side 2003. Det har været en fin tradition.

12 gode år med Gospelkoret Ice Glory i ”katedralen” til stor glæde og fornøjelse for rigtig mange gæster, men alt har jo en tid og vi var enige om, at her var behov for forandring.

 

Sommerens store arrangement på Thorsbro har vi valgt at kalde for Vandværkets Dag, og det skal blive til en tradition i maj, i den weekend, hvor Torslunde Festivalen afvikles.

Vi tror på samarbejde, og vi ser en mulighed for, sammen med Festivalen, at profilere Vores Ishøj.

Vejret var med os, ca. 250 gæster og rigtig meget arbejde, fotos efterfølgende.

 

 

Veterantræf

Sæson 2016 sluttede med Veterantræf, søndag den 4. september, 125 besøgende på en meget regnfuld dag, fotos efterfølgende.

 

 

 

PROJEKTER:

 

 

Investeringer:

Ikke de store udskejelser, men vi har købt et telt på 4×8 meter, strandflag og et skilt til at montere ved indkørslen på Allévej.

 

Hjemmesiden

Hjemmesiden er kommet godt i gang. Det er ikke uden problemer. Birte har trukket sig, men heldigvis er opgaven i gode hænder hos Niels Poulsen, med hjælp fra Stig. Der bliver arbejdet med sagen, og det går (langsomt) fremad.

 

Presse

Vi bruger lokalaviserne i forbindelse med sæsonstart, VVD og Veterandag.

Roskilde Dagblad henvendte sig i april, det er 2. gang. De ville gerne have Thorsbro med i en særudgave OPLEV SJÆLLAND, rigtig flot artikel.

 

Arkiv

Protokollerne, som vi gerne vil sikre, opbevares stadig i kælderen, hvor vores affugter sørger for de bedste betingelser. Vi holder øje og ser efter, hvordan det udvikler sig.

 

Udflugt

59 glade medlemmer var på bustur med afgang kl.16.00 fra Thorsbro torsdag den 26. maj.

 

Jakob havde lavet et flot forarbejde sammen med Stig Nielsen, som også var vores guide på turen, hvor han underholdende og spændende fortalte om udviklingen i området, vi passerede på vores vej til Sjællands Veteran Traktor Museum ved Herfølge og derfra til Traktørstedet Bøgeskov i Holtug.

Med bussen helt fyldt og Stig som guide blev det igen en vellykket udflugt.

 

 

 

 

Hjertestarter

Indledningsvis blev hjertestarteren monteret inde i maskinhuset, men her er låst og med alarm, det nytter jo ikke, så nu er den tilgængelig i det lille toilet hvor der ikke bliver låst, desuden er den nu tilmeldt et register, så alle, der har en app, hurtigt kan finde den nærmeste.

 

 

FORMANDEN TAKKER!

 

Til sidst vil jeg sige tak til alle, som gav en hånd med.

 

Tak til be­styrelsen for et engageret og fornøjeligt samar­bejde.

 

Også en tak til suppleanter og reviso­rer.

Tak til dirigenten.

 

Og sidst men ikke mindst en tak til min søde hustru, som sætter kommaerne, og alt det andet.

 

Niels Meldgaard